Odluke Skupštine

ODLUKE IV. REDOVNE SKUPŠTINE 31.7.-2.8.2020. GODINE (donošenje odluka van sednice)

treba pronaci odluke i postaviti u ovu sekciju…

ODLUKE REDOVNE SKUPŠTINE 22.10.2019. GODINE

Tačke dnevnog reda zakazane a neodržane Skupštine 27.6.2019. godine:

  

 1. Razmatranje i usvajanje godišnjih izveštaja o radu:

– Odluka o Godišnjem izveštaju o radu UFUS AFA ZAŠTITE za 2018. godinu (Izveštaj)

– Odluka o Izveštaju o radu Upravnog odbora za 2018. godinu (Izveštaj)

– Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja 31. decembar 2028. godine i Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora (UHY revizija d.o.o.) za 2018. godinu (Izveštaj)

– Odluka o Izveštaju Nadzornog odbora za 2018. godinu (Izveštaj)

– Odluka o Izveštaju Saveta autora za 2018. godinu (Izveštaj)

 1. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2019. godinu (Plan)
 2. Odluka o zameni 1 člana Upravnog odbora od članova Udruženja dokumentarista (Predlog)

     Odluka od 28 10 19_zamena člana UO_JNikolić

 1. Odluka o USVAJANJU PRAVILNIKA O RASPODELI NAKNADA (u punom nazivu: Pravilnik o
  zaštiti autorskih prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) i raspodela naknada
  )
 2. Razno – Nije bilo prijavljenih tema

 

Dodatne tačke dnevnog reda:

  

 1. Odluka o formiranje Fonda za kulturna i socijalna davanja
 2. Odluka o zameni člana UO iz redova sekcije snimatelja UFUS
 3. Razno
  Odluka o prikupljanju ponuda